Sobre el blog

Mīrābile: Nominatiu singular neutre de l'adjectiu mīrābilis.

Dictū: ablatiu supí del verb dicō

Mīrābile Dictū: Meravellós d'explicar.

Aquesta expressió apareix diverses vegades a les obres de Virgili, i també a algun altre autor posterior. Trobem aquesta expressió també a partir del s.XIX dins la llengua anglesa, tot i que avui en dia és molt menys corrent.

Aquest és un blog personal, que vol explicar la meva experiència aprenent llatí amb el mètode del professor Orberg a través del curs en vídeo de Classics at home.

També parlaré d’història antiga, llibres, podcasts i tot tipus de manifestacions culturals sobre clàssics i sobre la seva recepció al llarg del temps. Cada mes publicaré també una entrada en anglès sobre la Barcelona romana.

La utilitat de l’inútil, com diu el professor Nuccio Ordine.